Detail information of JCDBG00091

JCDBG00091
ID
JCDBG00091
Name
rrn16
Type
rRNA
Scaffold
NC_012224.1
Start
108055
End
109545
Strand
+
Link
Genbank id:7636391
Molecular function
Cellular component
Biological process
KEGG
Source
RefSeq
TF
Description
Sequence
CTCATGGAGAGTTCGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCATGCTTAACACATGCAAGTCGGACGGGAAGTGGTGTT TCCAGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAGAACCTGCCCTTGGGAGGGGAACAACAGCTGGAAACGGCTGCTAATACCC CGTAGGCTGAGGAGCAAAAGGAGGAATCCGCCCGAGGAGGGGCTCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGGCAATAGCTTA CCAAGGCGATGATCAGTAGCTGGTCCGAGAGGATGATCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAG GCAGCAGTGGGGAATTTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAATGCCGCGTGGAGGTAGAAGGCCTACGGGTCGTG AACTTCTTTTCCCGGAGAAGAAGCAATGACGGTATCTGGGGAATAAGCATCGGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGTAA TACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTCCGCCGTCAAATCCC AGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTGCCAAGCTGGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGTGGAGCGGTG AAATGCGTAGAGATCGGAAAGAACACCAACGGCGAAAGCACTCTGCTGGGCCGACACTGACACTGAGAGACGAAAGCTAG GGGAGCGAATGGGATTAGATACCCCAGTAGTCCTAGCCGTAAACGATGGATACTGGGCGCTGTGCGTATCGACCCGTGCA GTGCTGTAGCTAACGCGTTAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCC GCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAAAGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATGCCGCGAATCCTCTT GAAAGAGAAGAGTGCCTTCGGGAACGCGGACACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTAAGGTGTTGGGTTA AGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTGCTTAGTTGCCACTGTTGAGTTTGGAACCCTGAGCAGACTGCCGGTGATAAGCC GGAGGAAGGTGAGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGCCCTGGGCGACACACGTGCTACAATGGCCGGGACAAAG GGTCGCGATCCCGCGAGGGTGAGCTAACTCCAAAAACCCGTCCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAA GCCGGAATCGCTAGTAATCGCCGGTCAGCCATACGGCGGTGAATTCGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACT ATGGGAGCTGGCCATGCCCGAAGTCGTTACCTTAACCGCAAGGAGGGGGATGCCGAAGGCAGGGCTAGTGACTGGAGTGA AGTCGTAACAAGGTAGCCGTACTGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTTT
Gene structure

JCDB Genes gff download

JCDBG00091 's gene expression heatmap with it's positive (above) and negative (bellow) co-expressed neighbours

Mouse click the small gray square will display sample information.

JCDBG00091's gene network (protein-protein interaction & gene co-expression among this gene and its Top10 neighbors)   

Node color:
Pumpkin: this gene;
Macaroni And Cheese : co-expression gene;
Forest Green :protein-interacting gene ;
Edge color:
Pelorous: co-expression;
Turquoise Blue HueBlue : protein protein interaction;

co-expression network
node1node2typescc
JCDBG00091JCDBG20746co-exp0.850737
JCDBG00091JCDBG00094co-exp0.849606
JCDBG00091JCDBG00117co-exp0.831929
JCDBG00091JCDBG00769co-exp0.797494
JCDBG00091JCDBG22849co-exp0.78783
JCDBG00091JCDBG02683co-exp0.784213
JCDBG00091JCDBG23738co-exp0.775349
JCDBG00091JCDBG25122co-exp0.772747
JCDBG00091JCDBG04914co-exp0.769226
JCDBG00091JCDBG10309co-exp0.763009
JCDBG20746JCDBG00094co-exp0.700583
JCDBG20746JCDBG00117co-exp0.726532
JCDBG20746JCDBG00769co-exp0.744471
JCDBG20746JCDBG22849co-exp0.730658
JCDBG20746JCDBG02683co-exp0.722811
JCDBG20746JCDBG23738co-exp0.675463
JCDBG20746JCDBG25122co-exp0.691351
JCDBG20746JCDBG04914co-exp0.756684
JCDBG20746JCDBG10309co-exp0.73094
JCDBG00094JCDBG00117co-exp0.8264
JCDBG00094JCDBG00769co-exp0.753146
JCDBG00094JCDBG22849co-exp0.799285
JCDBG00094JCDBG02683co-exp0.808978
JCDBG00094JCDBG23738co-exp0.827721
JCDBG00094JCDBG25122co-exp0.797591
JCDBG00094JCDBG04914co-exp0.754081
JCDBG00094JCDBG10309co-exp0.802823
JCDBG00117JCDBG00769co-exp0.835363
JCDBG00117JCDBG22849co-exp0.738777
JCDBG00117JCDBG02683co-exp0.756016
JCDBG00117JCDBG23738co-exp0.75589
JCDBG00117JCDBG25122co-exp0.731911
JCDBG00117JCDBG04914co-exp0.746912
JCDBG00117JCDBG10309co-exp0.769539
JCDBG00769JCDBG22849co-exp0.843354
JCDBG00769JCDBG02683co-exp0.815684
JCDBG00769JCDBG23738co-exp0.812166
JCDBG00769JCDBG25122co-exp0.782261
JCDBG00769JCDBG04914co-exp0.835956
JCDBG00769JCDBG10309co-exp0.846051
JCDBG22849JCDBG02683co-exp0.896199
JCDBG22849JCDBG23738co-exp0.91299
JCDBG22849JCDBG25122co-exp0.877107
JCDBG22849JCDBG04914co-exp0.798318
JCDBG22849JCDBG10309co-exp0.912799
JCDBG02683JCDBG23738co-exp0.951427
JCDBG02683JCDBG25122co-exp0.955273
JCDBG02683JCDBG04914co-exp0.816987
JCDBG02683JCDBG10309co-exp0.900542
JCDBG23738JCDBG25122co-exp0.913686
JCDBG23738JCDBG04914co-exp0.789678
JCDBG23738JCDBG10309co-exp0.893987
JCDBG25122JCDBG04914co-exp0.767604
JCDBG25122JCDBG10309co-exp0.872726
JCDBG04914JCDBG10309co-exp0.802712
PPI network
node1node2type
JCDBR00091
ID
JCDBR00091
Name
JCDBR00091
Type
Scaffold
NC_012224.1
Start
108055
End
109545
Strand
+
Exon
108055-109545
Sequence
CTCATGGAGAGTTCGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCATGCTTAACACATGCAAGTCGGACGGGAAGTGGTGTT TCCAGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAGAACCTGCCCTTGGGAGGGGAACAACAGCTGGAAACGGCTGCTAATACCC CGTAGGCTGAGGAGCAAAAGGAGGAATCCGCCCGAGGAGGGGCTCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGGCAATAGCTTA CCAAGGCGATGATCAGTAGCTGGTCCGAGAGGATGATCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAG GCAGCAGTGGGGAATTTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAATGCCGCGTGGAGGTAGAAGGCCTACGGGTCGTG AACTTCTTTTCCCGGAGAAGAAGCAATGACGGTATCTGGGGAATAAGCATCGGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGTAA TACAGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCTGTAGGTGGCTTTTTAAGTCCGCCGTCAAATCCC AGGGCTCAACCCTGGACAGGCGGTGGAAACTGCCAAGCTGGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTTCCGGTGGAGCGGTG AAATGCGTAGAGATCGGAAAGAACACCAACGGCGAAAGCACTCTGCTGGGCCGACACTGACACTGAGAGACGAAAGCTAG GGGAGCGAATGGGATTAGATACCCCAGTAGTCCTAGCCGTAAACGATGGATACTGGGCGCTGTGCGTATCGACCCGTGCA GTGCTGTAGCTAACGCGTTAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCC GCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAAAGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATGCCGCGAATCCTCTT GAAAGAGAAGAGTGCCTTCGGGAACGCGGACACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTAAGGTGTTGGGTTA AGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTGCTTAGTTGCCACTGTTGAGTTTGGAACCCTGAGCAGACTGCCGGTGATAAGCC GGAGGAAGGTGAGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGCCCTGGGCGACACACGTGCTACAATGGCCGGGACAAAG GGTCGCGATCCCGCGAGGGTGAGCTAACTCCAAAAACCCGTCCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAA GCCGGAATCGCTAGTAATCGCCGGTCAGCCATACGGCGGTGAATTCGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACT ATGGGAGCTGGCCATGCCCGAAGTCGTTACCTTAACCGCAAGGAGGGGGATGCCGAAGGCAGGGCTAGTGACTGGAGTGA AGTCGTAACAAGGTAGCCGTACTGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTTT
Product
rrn16
Source
RefSeq
Link: